ĐĂNG KÝ HỌC HÀN CÔNG NGHỆ CAO

Ngoài những môn học cơ sở, đại cương thì chương trình đào tạo nghề hàn có những môn học chủ chốt sau:

  • Gá lắp kết cấu hàn;
  • Hàn MIG/MAG cơ bản;
  • Chế tạo phôi hàn;
  • Quy trình hàn;
  • Hàn khí;
  • Hàn hồ quang tay cơ bản;
  • Hàn tự động;
  • Hàn tiếp xúc;
  • Hàn hồ quang dây lõi thuốc cơ bản;
  • Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.
Liên hệ Đào tạo Hàn Công Nghệ Cao tại Hải Dương

Liên hệ Đào tạo Hàn Công Nghệ Cao tại Hải Dương

090 2146347