Trung tâm có giới thiệu việc làm cho học viên không?

Trung tâm có giới thiệu việc làm cho học viên không?

Câu hỏi: Trụng tâm có giới thiệu công việc cho người học không?

Trả lời:
Trung tâm sẽ giới thiệu việc làm trong nước hoặc xuất khẩu lao động phù hợp với khả năng và năng lực của từng học viên (đối với những học sinh học từ 02 tháng trở lên)

Liên hệ :Phạm Bá Xuyên  email:Phamxuyenck@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *