Danh sách đội ngũ chuyên gia, giám sát hàn được ủy quyền đánh giá chứng chỉ quốc tế ISO

 Trải qua nhiều bài kiểm tra, đánh giá  kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và công tác thẩm định hồ sơ chặt chẽ, đại diện của IQCS, BIG WAVE đã lựa chọn được 10 chuyên gia, giáo viên hàn hiện đang công tác tại các lĩnh vực dịch vụ của QMC đáp ứng yêu cầu để tham gia vào hoạt động đào tạo, đánh giá, ký chứng nhận thợ hàn tiêu chuẩn quốc tế ISO. Đây là đội ngũ có vai trò quan trọng trong việc đánh giá kết quả của các thí sinh tham gia test, sát hạch tay nghề theo tiêu chuẩn ISO 17024.

Dưới đây là danh sách cán bộ, giáo viên, chuyên gia hàn tham gia vào công tác đánh giá, cấp chứng chỉ quốc tế ISO 17024:

  1. Ông Nguyễn Đình Phương: Evaluator & Invigilator (giám sát hàn) ISO/IEC 17024; International Welding Specialist – IWS (chuyên gia hàn quốc tế)
  2. Ông Phạm Văn Ninh: Evaluator & Invigilator (giám sát hàn) ISO/IEC 17024; International Welding Specialist – IWS (chuyên gia hàn quốc tế); International Welding Inspector – IWI (thanh tra hàn quốc tế).
  3. Ông Đào Duy Hưng: Evaluator & Invigilator (giám sát hàn) ISO/IEC 17024; International Welding Inspector – IWI (thanh tra hàn quốc tế). Welding Inspector (CWI – AWS)
  4. Ông Lê Văn Huân: Evaluator & Invigilator (giám sát hàn) ISO/IEC 17024; International Welding Inspector – IWI (thanh tra hàn quốc tế)
  5. Ông Nguyễn Văn Duy: Evaluator & Invigilator (giám sát hàn) ISO/IEC 17024; Welding Inspector (CWI – AWS)
  6. Ông Nguyễn Văn Tích: Evaluator & Invigilator (giám sát hàn) ISO/IEC 17024; International Welding Inspector – IWI (thanh tra hàn quốc tế)
  7. Ông Vũ Hồng Nam: Evaluator & Invigilator (giám sát hàn) ISO/IEC 17024;
  8. Ông Trần Mạnh Nam: Evaluator & Invigilator (giám sát hàn) ISO/IEC 17024;
  9. Ông Tạ Quan Thắng: Welding Inspector (CSWIP): Thanh tra hàn quốc tế; Evaluator & Invigilator (giám sát hàn) ISO/IEC 17024;
  10. Ông Nguyễn Văn Hào: Evaluator & Invigilator (giám sát hàn) ISO/IEC 17024;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *